Internationella kvinnodagen

08.03.2018 kl. 09:08


Bild: Sofie Råholm


Kvinnodagen är en dag då många kanske får en ros och blir uppvaktade lite extra, vilket jag tycker är hur härligt som helst på sitt sätt. Liksom hur härligt är det inte med en dag att hylla alla vi starka och fantastiska kvinnor, men på samma gång får vi inte glömma bort varför vi egentligen har denna dag och hur lång bit vi ännu har kvar till ett jämställt samhälle.

Kvinnodagen har funnits sen 1910 för att uppmärksamma kvinnans situation och ojämställdhet. På många plan har vi kommit långt, men på samma gång finns det fortfarande många faktorer som är så fel. Vi har presidenter ute i världen som vill avskaffa rätten till abort, de flesta chefspositionerna tillhör män och löneskillnader mellan könen existerar ännu trots att det handlar om samma jobb. I höstas exploderade #metoo kampanjerna världen över och vi fick än en gång bevisat svart på vitt hur många det finns som inte respekterar kvinnan och hennes kropp. Vi blir lärda i tidig ålder att inte gå ensamma om kvällarna, att inte dricka allt för mycket alkohol och helt enkelt att vi inte är säkra i samhället.

Jag hoppas ni får en fin dag, men glöm inte bort de allvarliga aspekterna med denna dag. Kom ihåg alla de som kämpat för våra rättigheter och de som ännu kämpar. Vi alla måste föra kampen vidare om vi ska nå ett jämställt samhälle. Du och jag har fler privilegier, vi har rösträtt och möjligheten att göra vår egna val, men det betyder inte att alla kvinnor har det och det får vi inte glömma.


Vad är eran syn på kvinnodagen? Är det något att fira eller en påminnelse om att vårt samhälle inte är så jämställt som det borde vara i dagens läge? Skriv gärna ett blogginlägg med dina funderingar och länka bland kommentarerna!

 

Sofie Råholm
Kommentarer (7)
Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver:
Tycker vårt samhälle är väldigt jämlikt idag. Presidenten som pratade om att avskaffa rätten till abort menade inte att helt och hållet ta bort din rätt som kvinna att avbryta din graviditet. Han ville sätta en gräns för tills när du kan göra det så att du inte går i 8de månaden och avbryter din graviditet. Vi har sådana regler även i Finland, så det är inte sinnessjukt det han pratar om.

Kvinnor tjänar inte mindre för exakt samma jobb. Kvinnor i dagens samhälle tjänar mindre eftersom de väljer att göra det. De jobbar mera deltid än män, stannar hemma med barnen, och jobbar i sådana yrkesbrancsher som är mindre betalt. Och vad gäller chefspositioner ska man välja den som är mest kompetent, om det råkar vara så att det är en man som är det behöver man inte klanka ner på det.
A08.03.18 kl. 18:33
Till A, jag vet inte i vilken rosa bubbla du lever i men nu är det ju faktiskt så att det finns statistik som tyder på att det verkligen inte är så jämlikt på denna jord, som du får det att låta.
Berit08.03.18 kl. 22:20
Till Berit, talar om Finland, i övriga världen finns det verkligen jobb att göra.
A09.03.18 kl. 09:05
Bästa A, du kanske borde kolla källor innan du uttalar dig: "Om man räknade bort skillnader som beror på sektor, yrke och arbetstid, skulle kvinnors löner uppgå till 93 procent av mäns löner. Resterande 7 procent går inte att säkert förklara med den statistik som finns idag. Man vet ändå att en del av skillnaden beror på att män oftare än kvinnor har arbetsledande befattningar, vilket ger dem högre lön. Men här ingår också det vi kallar lönediskriminering, alltså att kvinnor och män kan få olika lön trots att de utför lika eller likvärdiga arbeten."

Källa - jämställdhetsombudsmannen i Sverige - http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/statistik/.

Enligt rapporter från EU är dessutom löneskillnaderna könen emellan större i Finland än i Sverige. Vi kan alltså konstatera att situationen i Finland är likartad om inte värre. Såklart är det värre i mindre utvecklade länder men det betyder inte att vi inte kan upplysa och motverka ojämställda strukturer i vårt eget land. Tror knappast att JämO i Sverige ljuger liksom. Sen har vi ju, som du säger, hela det kapitlet med att vi måste bli bättre på att göra arbetsmarknaden mindre segregerad för att motverka attityder som gör att män och kvinnor väljer olika yrken med olika löner. Och sedan kan man ju fråga sig varför yrken som råkar vara dominerade av kvinnor i allmänhet har sämre lön än yrken dominerade av män. Det är med andra ord en hel del kvar att göra. Take care!
N09.03.18 kl. 15:22
det är inte löneskillnader. det är inkomstskillnader och de har sin grund i att kvinnor och män tenderar att göra olika val i livet, dvs. skillnaderna mellan könen är ett resultat av frihet.
k14.03.18 kl. 13:24
Jag fattar inte hur man kan uppfatta att vårt samhälle och värld är jämlik? Nu skriver ju inte ens skribenten att hennes text bara handlar om Finland så? Och överlag som tjej i Finland har jag flera gånger känt mig förtryckt både i sexuella sammanhang och arbetsrelaterade.
L14.03.18 kl. 14:51
det beror på hur man definierar jämlikhet och jämställdhet.
kräver man lika utfall överallt och betraktar det som det enda måttet på jämställdhet så kan man säkert säga att vi inte har jämställdhet ens i de nordiska länderna.
anser man däremot att jämställdhet innebär lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter är i synnerhet finland inte jämställt. män avkrävs fortfarande att de ska offra ett år till staten genom militärtjänst eller civiltjänst (och den som vill komma dragande med att kvinnor föder barn ska i så fall hänvisa till den paragraf där det står att varje kvinnlig finsk medborgare är skyldig att föda minst ett barn under sin livstid).
k15.03.18 kl. 12:24

                      

Bloggat hos oss

Så tusans vårigt!


Min vår år 2018 kommer bli:

Busy busy busy! Veckorna bara flyger förbi med jobb & social life. Ska se Björn Gustafsson, Johan Glans & 30 seconds to Mars. Vill umgås med kärt folk och bara fortsätta kära ner mig. Ska försöka hitta en vilja till träning här runt något hörn också! De ni!

 

Filosofia har svarat på en lista om våren!
 

igår kl. 10:36

Listan om klimatångest

Amanda har fyllt i listan om klimatångest! 

Om du också är sugen på att fylla i den så hittar du den här nedanför! 

 

19.03.2018 kl. 12:59

 BLOGGLISTA - EKOFASTA 

 

Klimatångest har tagits upp i flera medier under senaste tiden och ekofastan 2018 är också inne på temat. Många, speciellt unga, känner oro inför klimathotet. Hur ska det gå för vår planet i framtiden? Årets ekofasta vill sprida hopp, dela goda exempel och visa på att vi tillsammans kan göra bättring.

Kom med och fyll i den här blogglistan och berätta vad som ger dig hopp. Mejla länken till ditt inlägg till simon.lampenius@evl.fi så lägger vi upp länken här på sidan och delar inlägget på Ekofastans facebooksida.

Inspiration och flera tips får du genom Ekofastapodden som och artiklarna  som du hittar här på sajten.

 

1. Har du känt klimatångest någon gång? I så fall när? Vad upplevde du?

2. Då du tänker på din och världens framtid? Vad är du mest rädd för och varför? På den här frågan får du alternativ.

  • a) krig som berör Finland
  • b) klimatförändringens följder
  • c) kränkningar och våld i nära relationer
  • d) mobbning?
  • e) likgiltighet inför dem som lider
  • f) något annat, vad?

3. Avfallsbergen växer och finländare kastar också bort mat som kan användas. I medeltal producerar finländare 472 kg avfall per år.  Vilket avfall tycker du är svårast att minska på?

4. Att lära känna sig själv, vem jag är på riktigt, är en nyckel till att kunna känna hopp. En del får hopp av att gå ut i skogen, en annan av att gå på yoga och en tredje av att gå i kyrkan. Vad ger hopp åt dig?

5. Vad tänker du på när du hör om globala miljöproblem? Påverkar det dina val?

6. Vi uppmuntras att konsumera mycket. Hur gör du för att låta bli att köpa nya saker, vilka är dina bästa tips?

 

 

Blogglista i samarbete med Ev.Luth. Kyrkan i Finland, Marthaförbundet och Finska missionssällskapet.